Bedrijfsadvies

Uw boekhouding registreert één kant van het verhaal dat u met uw onderneming schrijft. Maar bij elke levensfase die uw zaak doorloopt komen ook specifieke uitdagingen aan het licht die een meer alomvattende blik vereisen. Abaci biedt u een extra paar analytische ogen. 

Zo begeleiden wij u bij de opstart - die cruciale fase waarin een origineel idee moet worden ingebed in een prille organisatiestructuur. Dan is het goed om een partner te hebben die weet waar constructiefouten op de loer liggen, en hoe u die kan vermijden. Eén die ook later, op elk kruispunt in de ontwikkeling van uw bedrijf, meedenkt over de ideale vennootschapsvorm en -structuur. 

Bedrijfsadvies op maat is voor Abaci een logische derde poot van onze dienstverlening, naast boekhoudkunde en fiscaliteit. Want onze kernactiviteiten worden allemaal voortgedreven door dezelfde centrale waarde: betrokkenheid bij onze cliënten en hun ambities.

Meer over: